Zásady a pravidla

 • Nemovitosti k prodeji

  • Podmínky výběrového řízení

   pdf

 • Byty

  • ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY, SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH (účinnost od 01.02.2024)pdf
  • Příloha č. 1 Zásad pronajímání bytů - Přihláška do výběr. řízení na pronájem bytu s váznoucím dluhempdf
  • Příloha č. 2 Zásad pronajímání bytů - Přihláška do výběr. řízení na pronájem bytu za smluvní nájemnépdf
  • Příloha č. 3 Zásad pronajímání bytů - Přihláška do výběr. řízení na pronájem bytu v rámci nízkonákladového bydlenípdf
  • Příloha č. 4 Zásad pronajímání bytů - Potvrzení o bezdlužnosti u dosavadního poskytovatele bydlenípdf
  • Příloha č. 5 Zásad pronajímání bytů - Doklad o příjmu (potvrzení zaměstnavatele)pdf
  • Příloha č. 6 Zásad pronajímání bytů - Žádost o pronájem bytu v bytovém seniorském domě (mimo bytů bezbariérových)pdf
  • Příloha č. 7 Zásad pronajímání bytů - Čestné prohlášení k žádosti o pronájem bytu v bytovém seniorském doměpdf
  • Příloha č. 8 Zásad pronajímání bytů - Seznam bytových domů (bytů) k pronájmu v rámci nízkonákladového bydlenípdf
  • Příloha č. 9 Zásad pronajímání bytů - Žádost o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou VZOR 02 (převod nájmu bytu na člena nájemcovy domácnosti)pdf
  • Příloha č. 10 Zásad pronajímání bytů - Žádost o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytupdf
  • Příloha č. 11 Zásad pronajímání bytů - Oznámení (žádost) přechodu nájmu bytu (zániku společného nájmu bytu)pdf
  • Příloha č. 12 Zásad pronajímání bytů - Žádost o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou VZOR 01 (předání bytu pronajímateli)pdf
  • Zásady a pravidla pro projednání a posouzení žádostí o prominutí poplatku z prodlení nebo úroku z prodlenípdf
  • Domovní řád pro bytové domy ve svěřené správě městského obvodu Ostrava-Jihpdf
  • Pravidla městského obvodu Ostrava-Jih, kterými se stanovuje postup při výměnách bytových jader a změna nájemních podmínek v pronajatém bytě po výměně bytového jádra (účinnost od 11.01.2024)pdf
  • Příloha č. 1-Žádost o výměnu bytového jádra (k Pravidlům městského obvodu Ostrava-Jih, kterými se stanovuje postup při výměnách bytových jader a změna nájemních podmínek v pronajatém bytě po výměně bytového jádra)pdf
  • Dodatek č. 1 Pravidel městského obvodu Ostrava-Jih, kterými se stanovuje postup při výměnách bytových jader a změna nájemních podmínek v pronajatém bytě po výměně bytového jádrapdf
  • Dodatek č. 2 Pravidel městského obvodu Ostrava-Jih, kterými se stanovuje postup při výměnách bytových jader a změna nájemních podmínek v pronajatém bytě po výměně bytového jádrapdf
  • VZOR vyplnění přihlášky do výběrového řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné (popis nejčastějších chyb)pdf
 • Nebytové prostory

  • Zásady pro pronájem/pacht prostor sloužících podnikání, nebytových prostor, garážových stání a garáží v bytových domech a parkovacích stání v parkovacích objektechpdf
  • Příloha č. 1 - Žádost o nebytový prostorpdf
  • Příloha č. 2 - Dohoda o složení jistotypdf
  • Příloha č. 3 - Nájemní smlouva - garážové stánípdf
  • Příloha č. 4 - Nájemní smlouva - garážepdf
  • Příloha č. 5 - Nájemní smlouva - parkovací stánípdf
  • Příloha č. 6 - Dodatek k nájemní smlouvě - garážová/parkovací stánípdf
  • Příloha č. 7 - Souhlas pronajímatele/propachtovatele se změnou na věci, Smlouva o úhradě nákladů spojených se změnou věcipdf
  • Příloha č. 8 - Smlouva o odpisování technického zhodnocení pronajatého/propachtovaného majetkupdf
  • Příloha č. 9 - Seznam parkovacích objektů po realizované rekonstrukcipdf