Zásady a pravidla

 • Byty

  • Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih účinné od 01.06.2021pdf
  • Příloha č. 1 Zásad pro pronájem bytů - Žádost o pronájem obecního bytupdf
  • Příloha č. 2 Zásad pro pronájem bytů - Čestné prohlášení o změně (aktualizaci) k žádosti o pronájem obecního bytupdf
  • Příloha č. 3 Zásad pro pronájem bytů - Oznámení o přechodu nájmu bytu (zániku společného nájmu bytu)pdf
  • Příloha č. 4 Zásad pro pronájem bytů - Stálý seznam bytových domů se stanovením smluvního nájemnéhopdf
  • Příloha č. 5 Zásad pro pronájem bytů - Stálý seznam bytových domů (bytů) vyčleněných radou městského obvodu za účelem poskytování nízkonákladového bydlenípdf
  • Příloha č. 6 Zásad pro pronájem bytů - Žádost o pronájem bytu v bytovém seniorském domě (mimo bytů bezbariérových)pdf
  • Domovní řád pro bytové domy ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih účinný od 1.4.2019pdf
  • Zásady statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih pro projednání a posouzení žádostí o prominutí poplatku z prodlení nebo úroku z prodlenípdf
  • Pravidla městského obvodu Ostrava-Jih, kterými se stanovuje postup při výměnách bytových jader a změna nájemních podmínek v pronajatém bytě po výměně bytového jádra (účinnost od 01.03.2021)pdf
  • Příloha č. 1-Žádost o výměnu bytového jádra (k Pravidlům městského obvodu Ostrava-Jih, kterými se stanovuje postup při výměnách bytových jader a změna nájemních podmínek v pronajatém bytě po výměně bytového jádra)pdf
  • Dodatek č. 1 Pravidel městského obvodu Ostrava-Jih, kterými se stanovuje postup při výměnách bytových jader a změna nájemních podmínek v pronajatém bytě po výměně bytového jádrapdf
 • Nebytové prostory

  • Zásady pro pronájem/pacht prostor sloužících podnikání, nebytových prostor, garážových stání a garáží v bytových domech a parkovacích stání v parkovacích objektechpdf
  • Příloha č. 1 - Žádost o nebytový prostorpdf
  • Příloha č. 2 - Dohoda o složení jistotypdf
  • Příloha č. 3 - Nájemní smlouva - garážové stánípdf
  • Příloha č. 4 - Nájemní smlouva - garážepdf
  • Příloha č. 5 - Nájemní smlouva - parkovací stánípdf
  • Příloha č. 6 - Dodatek k nájemní smlouvě - garážová/parkovací stánípdf
  • Příloha č. 7 - Souhlas pronajímatele/propachtovatele se změnou na věci, Smlouva o úhradě nákladů spojených se změnou věcipdf
  • Příloha č. 8 - Smlouva o odpisování technického zhodnocení pronajatého/propachtovaného majetkupdf