Zásady a pravidla

 • Byty

  • Příloha č. 1 Zásad pro pronájem bytů - Žádost o pronájem obecního bytupdf
  • Příloha č. 2 Zásad pro pronájem bytů - Čestné prohlášení o změně (aktualizaci) k žádosti o pronájem obecního bytupdf
  • Příloha č. 3 Zásad pro pronájem bytů - Oznámení o přechodu nájmu bytu (zániku společného nájmu bytu)pdf
  • Příloha č. 5 Zásad pro pronájem bytů - Stálý seznam bytových domů (bytů) vyčleněných radou městského obvodu za účelem poskytování nízkonákladového bydlenípdf
  • Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih účinné od 01.06.2021pdf
  • Příloha č. 4 Zásad pro pronájem bytů - Stálý seznam bytových domů se stanovením smluvního nájemnéhopdf
  • Domovní řád pro bytové domy ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih účinný od 1.4.2019pdf
  • Zásady statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih pro projednání a posouzení žádostí o prominutí poplatku z prodlení nebo úroku z prodlenípdf
  • Pravidla městského obvodu Ostrava-Jih, kterými se stanovuje postup při výměnách bytových jader a změna nájemních podmínek v pronajatém bytě po výměně bytového jádra (účinnost od 01.03.2021)pdf
  • Příloha č. 1-Žádost o výměnu bytového jádra (k Pravidlům městského obvodu Ostrava-Jih, kterými se stanovuje postup při výměnách bytových jader a změna nájemních podmínek v pronajatém bytě po výměně bytového jádra)pdf
  • Příloha č. 6 Zásad pro pronájem bytů - Žádost o pronájem bytu v bytovém seniorském domě (mimo bytů bezbariérových)pdf
 • Garáže a stání

  • Zásady pro stanovení výše nájemného za parkovací stání v parkovacích objektech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jihpdf