Formuláře ke stažení

Seznamte se, prosím, s podmínkami uzavření nájemní smlouvy


 

 • Nemovitosti k prodeji

  • Společné formuláře

    

   Oznámení a podmínky VŘ
   Příloha č. 1 přihláška VŘ  
   Příloha č. 2 návrh kupní smlouvy
   Příloha č. 3 neodvolatelný návrh KS
   Půdorys podlaží test
 • Byty

  • Společné formuláře

    

   Potvrzení o bezdlužnosti u dosavadního poskytovatele bydlení (Příloha č. 4 Zásad pronajímání bytů)
   Doklad o příjmu – potvrzení zaměstnavatele (Příloha č. 5 Zásad pronajímání bytů)
   Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti u Dopravního podniku Ostrava a.s.
   Předepsané označení obálky pro vložení přihlášky do výběrového řízení
   (nevztahuje se na žádost o seniorské bydlení)

    

  • Přihláška do výběr. řízení na pronájem bytu s váznoucím dluhem - Příloha č. 1 Zásad pronajímání bytůpdf
  • Přihláška do výběr. řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné - Příloha č. 2 Zásad pronajímání bytůpdf
  • Přihláška do výběr. řízení na pronájem bytu v rámci nízkonákladového bydlení - Příloha č. 3 Zásad pronajímání bytůpdf
  • Potvrzení o bezdlužnosti u dosavadního poskytovatele bydlení - Příloha č. 4 Zásad pronajímání bytůpdf
  • Doklad o příjmu (potvrzení zaměstnavatele) - Příloha č. 5 Zásad pronajímání bytůpdf
  • Žádost o pronájem bytu v bytovém seniorském domě (mimo bytů bezbariérových) - Příloha č. 6 Zásad pronajímání bytůpdf
  • Čestné prohlášení k žádosti o pronájem bytu v bytovém seniorském domě - Příloha č. 7 Zásad pronajímání bytůpdf
  • Seznam bytových domů (bytů) k pronájmu (nízkonákladové bydlení) - Příloha č. 8 Zásad pronajímání bytůpdf
  • Žádost o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou VZOR 02 (převod nájmu bytu na člena nájemcovy domácnosti) - Příloha č. 9 Zásad pronajímání bytůpdf
  • Žádost o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu - Příloha č. 10 Zásad pronajímání bytůpdf
  • Oznámení (žádost) přechodu nájmu (zániku společného nájmu) bytu - Příloha č. 11 Zásad pronajímání bytůpdf
  • Žádost o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou VZOR 01 (předání bytu pronajímateli) - Příloha č. 12 Zásad pronajímání bytůpdf
  • Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti u Dopravního podniku Ostrava a. s.pdf
  • Žádost o vyplácení přeplatků z titulu nájmu bytu na bankovní účetpdf
  • Žádost o výměnu bytového jádrapdf
  • Žádost o interiérové úpravy v bytě na náklady nájemcepdf
  • VZOR vyplnění přihlášky do výběrového řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné (popis nejčastějších chyb)pdf
 • Nebytové prostory

  • Společné formuláře

    

   VZOR obálky NEBYTOVÉ PROSTORY
 • Garáže a stání

  • Společné formuláře

    

   Žádost o pronájem garáže – garážového stání v bytovém domě
   Vzor obálky GARÁŽ

    


Vyplněné formuláře, prosím, doručte osobně nebo poštou na adresu:
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka