Formuláře ke stažení

Seznamte se, prosím, s podmínkami uzavření nájemní smlouvy


 

 • Nemovitosti k prodeji

 • Byty

  • Byty - pronájem

   • formulář podle typu řízení - smluvní nájemné
    Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné               pdf
   • formulář podle typu řízení - nízkonákladové bydlení
    Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu v rámci nízkonákladového bydlení pdf

     

   • formulář podle typu řízení - s váznoucím dluhem
    Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu s váznoucím dluhem pdf
  • společné formuláře
   Potvrzení o dosavadním bydlení k žádosti o pronájem obecního bytu a přihlášce do výběrového řízení pdf
   Doklad o příjmu a potvrzení o zaměstnání k žádosti o pronájem obecního bytu a přihlášce do výběrového řízení pdf
   Předepsané označení obálky pro vložení přihlášky do výběrového řízení pdf
  • Formulář pro oznámení přechodu nájmu bytu (zániku společného nájmu bytu)pdf
  • Žádost o vyplácení přeplatků vyúčtování služeb spojených s bydlením nebo jiných přeplatků vzniklých z titulu nájmu na bankovní účetpdf
  • Žádost o odložení splatnosti nájemného z bytu z důvodu dočasné platební neschopnosti vzniklé v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronavirupdf
  • Nebytové prostory

   Nebytový prostor v bytovém domě

   • Žádost o nebytový prostor mimo krátkodobé nájmy

     

    Žádost o nebytový prostor mimo krátkodobé nájmy doc

     

  • Nebytový prostor samostatně stojící

   • Žádost o nebytový prostor mimo krátkodobé nájmy

     

    Žádost o nebytový prostor mimo krátkodobé nájmy doc

     

  • Ostatní

   • Žádost o krátkodobý nájem
    Žádost o krátkodobý nájem doc
  • Garáže a stání

   Garáže

   • Žádost o pronájem garáže - garážového stání v bytovém domě
    Žádost o pronájem garáže nebo garážového stání v bytových domech  docx
  • Garážová stání v bytových domech

   • Žádost o pronájem garáže - garážového stání v bytovém domě
    Žádost o pronájem garáže nebo garážového stání v bytových domech  docx
  • Parkovací stání

   • Žádost o pronájem parkovacího stání
    Žádost o pronájem parkovacího stání doc
   • Žádost o pronájem parkovacího stání
    Žádost o pronájem parkovacího stání pdf

Vyplněné formuláře, prosím, doručte osobně nebo poštou na adresu:
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka