Čestné prohlášení o uzavření manželství/registrovaného partnerství – Příloha č. 13 Zásad pronajímání bytů