Aktuality

11.11 2020

Jak požádat o odložení splatnosti nájemného z obecního bytu z důvodu platební neschopnosti v souvislosti s epidemií koronaviru?

Nájemníci, kteří se v souvislosti se druhou vlnou pandémie koronaviru ocitli v tíživé finanční situaci a mají problémy s úhradou nájemného, si mohou požádat o odložení splatnosti nájemného. Tato možnost se vztahuje pouze na dluhy za nájem počínaje říjnem 2020, nikoli na dluhy v předchozím období.

29.10 2020

Radnice připravila další pomoc nájemcům obecních nebytových prostor

V současném všestranně nelehkém období radnice bedlivě sleduje vývoj situace a měnící se vládní opatření související s nouzovým stavem, vyhlášeným na území našeho státu z důvodu zhoršení epidemické situace. „Jsme si vědomi, že v této souvislosti znovu došlo k rozsáhlému omezování podnikatelských aktivit našich nájemců, přijali jsme proto další opatření, abychom jim alespoň částečně pomohli toto nelehké období překlenout,“ řekla místostarostka Markéta Langrová.


26.08 2020

Radnice se jistí proti nespolehlivým nájemcům obecních bytů

Obdobně jako většina pronajímatelů se také městský obvod Ostrava-Jih rozhodl využít zákonné možnosti zajistit si plnění povinností souvisejících s nájmem bytů. Noví nájemci obecních bytů budou muset od 1. září 2020 skládat peněžitou jistotu (dříve nazývanou kauce) ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného. Tato povinnost vznikne u bytů pronajímaných za smluvní nájemné, u nízkonákladového bydlení a také při uzavření dohody o  přistoupení k dluhu jako náhrada za dosavadní předplacení nájmu…

17.08 2020

Radnice poptává zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Dodavatel služby bude zajišťovat řešení a odstraňovaní havarijního stavu v 5 352 jednotkách v obecních bytových domech na území městského obvodu Ostrava-Jih v oblastech vodoinstalatérství a topenářství, plynu a elektro, včetně provedení nezbytně nutných oprav na těchto rozvodech k zabezpečení majetku, životů a zdraví. Je možno podat nabídku pouze na dílčí část této veřejné zakázky. Vice…


21.05 2020

Dobrá zpráva pro nájemníky v obecních bytech

Rada obvodu rozhodla, že se letos nebude zvyšovat nájemné v obecních bytech. Těch má obvod ve správě přes 5 200. Již dříve rada rozhodla o snížení nájemného uživatelům 160 obecních nebytových prostor za letošní duben na symbolických 100 korun a posunu splatnosti nájemného a pachtovného včetně záloh na služby o čtvrt roku. Odklad má rovněž splatnost vyúčtování služeb. Restaurační předzahrádky bude možno bez poplatku provozovat do 9. července 2020.

12.05 2020

Od pondělí 18. 5. 2020 budou opět umožněny prohlídky volných bytů

Prohlídky volných bytů zveřejněných k pronájmu formou výběrových řízení budou znovu možné počínaje pondělkem dne 18.05.2020. U každého jednotlivého zveřejněného bytu bude v týdnu od 11. 5. 2020 uveden termín prohlídek.


05.05 2020

Jak požádat o odložení splatnosti nájemného z bytu z důvodu platební neschopnosti v souvislosti s epidemií koronaviru?

Nájemníci, kteří se v souvislosti s pandémií koronaviru ocitli v tíživé finanční situaci a mají problémy s úhradou nájemného, si mohou požádat o odložení splatnosti nájemného. Tato možnost se vztahuje pouze na dluhy za nájem počínaje březnem 2020. Na dluhy v předchozím období se odklad NEVZTAHUJE!

24.04 2020

Vyúčtování služeb v obecních bytech za rok 2019

Nájemníci obecních bytů ve vlastnictví stutárního města Ostravy, svěřených do správy městskému obvodu Ostrava-Jih obdrží „Protokol o vyúčtování služeb za rok 2019“ v případě přeplatku do poštovní schránky. V případě nedoplatku bude tento protokol o vyúčtování služeb zaslán prostřednictvím České pošty, s.p. formou doporučené zásilky. ..


24.03 2020

Radnice prodlužuje nájemcům nebytových prostor splatnost o tři měsíce

Rada městského obvodu Ostrava-Jih rozhodla podnikatelům, užívajícím obecní nebytové prostory, posunout o čtvrt roku splatnost nájemného a pachtovného, včetně záloha na služby…

17.03 2020

Další dům v Jubilejní kolonii získá původní prvorepublikový šmrnc

Někdejší objekt lázní, dům na ul. Velflíkova s popisným číslem 14, značně utrpěl rekonstrukcí a přestavbou v 80. letech minulého století. Nynější opravou získá svůj původní vzhled oproštěný od typizovaných prvků z období socialismu. Jelikož domy v té době nebyly vybaveny koupelnami, byly zde v období 30. až 60. let umístěny lázně…


4. stránka z celkem 10 12345678910