Vyjádření k stížnosti stěžovatelky na Fb k vyklizení a předání bytu


V reakci na příspěvek uživatelky obecního bytu ve svěřené správě MOb Ostrava zveřejněný na facebookovém profilu veřejné skupiny Ostrava (https://www.facebook.com/groups/mesto.ostrava/permalink/10158607075574681/?sfnsn=mo) uvádíme standardní postup MOb Ostrava-Jih, tj. postup pronajímatele, předcházející zaslání výzvy k vyklizení bytu po skončení doby určité nájmu bytu nebo postup předcházející podání výpovědi z nájmu bytu, a to v případech, kdy nájemce bytu hrubým nebo zvlášť závažným způsobem porušuje podmínky nájemní smlouvy, domovní řád a další zákonná ustanovení spojená s nájmem bytu tím, že se v bytě nebo domě opakovaně dopouští závadného chování, porušuje dobré mravy, ruší noční klid apod., což bývá spojeno zejména s poškozováním bytu nebo domu závažným nebo nenapravitelným způsobem, se způsobováním závažných škod nebo obtíží pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí apod.

Jedná se o tato opatření pronajímatele, která mají postupně zvyšující se formu intenzity a vždy směřují vůči konkrétnímu závadnému chování nájemce:

 

  1. Upozornění nájemci k odstranění závadného chování a dodržování platného a účinného domovního řádu
  2. Výzva nájemci k odstranění závadného chování projednaná radou městského obvodu
  3. Výzva nájemci k vyklizení bytu po skončení doby určité nájmu bytu projednaná radou městského obvodu nebo výpověď z nájmu bytu nájemci projednaná radou městského obvodu spojená s výzvou k vyklizení bytu
  4. Podání žaloby na vyklizení bytu a/nebo zahájení řízení na exekuční vyklizení bytu

 

Všem těmto opatřením vždy předchází objektivní posouzení obsahu stížností, prověření zjištěných skutečností spojených se závadným chováním nájemce na místě samém a zpravidla též vyžádání písemných sdělení Policie ČR, Městské policie Ostrava, případně Hasičského záchranného sboru MSK nebo RZS o úkonech a zásazích prováděných těmito složkami vůči konkrétnímu nájemci bytu a jeho dalším uživatelům, kteří se závadného chování dopustili, byl-li v konkrétním případě zjištěn zásah některé ze složek IZS.

Místních šetření pronajímatele se dále pro větší míru objektivity zpravidla zúčastňují členové komise bytové rady městského obvodu Ostrava-Jih a v některých případech i sociální pracovníci ÚMOb Ostrava-Jih nebo magistrátu města Ostravy.

Veškerá výše popsaná opatření pronajímatele a dožádání písemných sdělení složek IZS o prováděných úkonech spojených se zamezením závadného chováním uživatelů dotčeného bytu a porušování dobrých mravů v domě byla postupně realizována i v tomto konkrétním případě, o kterém autorka příspěvku informovala veřejnost s tím, že opakované stížnosti vůči ní byly radou městského obvodu jednoznačně vyhodnoceny jako oprávněné a pronajímatelem byly zahájeny úkony směřující k vyklizení a předání bytu.