Radnice pomohla lidem z domu Provaznická 76. Poskytla byty i pomoc, spustila veřejnou sbírku


Po explozi bytové jednotky a následnému požáru v několikapatrovém domu na ul. Provaznická 76 zasahovaly 24. února 2021 všechny složky integrovaného záchranného systému. Obyvatelé domu byli neprodleně evakuování. Těm, kteří neměli kam jít, radnice ihned zajistila ubytování, stravu i základní hygienické potřeby v blízkém v Lowcost Hotel Ostrava. Vzhledem k narušené statice a nutné rekonstrukci domu městský obvod Ostrava-Jih nabídl obyvatelům domu bydlení v obecních bytech a vyhlásil veřejnou Sbírku pro Provaznickou 76.

V současné době jsme zajistili ubytování lidem z šesti poškozených bytů. Starší obyvatelé využili možnosti bydlení v Domovech s pečovatelskou službou, ostatní v obecních bytech. Nápomocni byli od prvního dne také zaměstnanci sociálního odboru, kteří pomáhají se zajištěním potravin i oblečení, s podáním žádostí o dávky mimořádné okamžité pomoci na Úřad práce a poskytují poradenství dle aktuální potřeby,“ uvedl starosta Martin Bednář.

Městský obvod Ostrava-Jih současně zajistil konání veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude poskytnut obyvatelům domu k překlenutí jejich současné tíživé sociální a ekonomické situace, především na rekonstrukci a nákup nového vybavení bytů. „Výtěžek sbírky nebude poskytnut osobám, u kterých by poskytnutí bylo v rozporu s obecními morálními zásadami. Stručně řečeno – finanční podporu rozhodně nedostanou lidé, kteří explozi nelegální výrobou metamfetaminu způsobili,“ upozornil starosta.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje neprodleně vydal potřebné osvědčení pro veřejnou sbírku na období od 5. 3. do 30. 6. 2021. Příspěvky lze zasílat na bankovní účet Sbírky pro Provaznickou 76, vedený u Komerční banky s č.ú.: 123-1957160267/0100.

Městský obvod se také rozhodl zveřejnit listinu dárců, na které budou jmenování všichni, kteří příspěvek poslali a se zveřejněním svého jména a příjmení souhlasí. Stačí, aby dárce při zadávání příkazu k úhradě ve své bance do zprávy pro příjemce připsal poznámku „souhlasím se zveřejněním“.