V Komorním klubu v Jubilejní kolonii bude bez přerušení provozu opravena hydroizolace


V rámci veřejné zakázky „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8 , Ostrava-Hrabůvka“ budou od úterý 20. dubna 2021 realizovány práce spočívající v provedení opravy svislé hydroizolace části objektu – rozebrání plochy z žulových kostek, provedení výkopových prací, provedení nové hydroizolace, drenáže, zpětné provedení povrchu ze žulových kostek, okapového chodníku, terénní úpravy a s tím související práce. V suterénu A budou provedeny nové sanační omítky vč. výmalby, částečná injektáž, oprava podlah a výměna vnitřních dveří.

Provoz Komorního klubu nebude po dobu stavebních prací přerušen.

Zhotoviteli díla, Hornosušské stavební s.r.o., byla na provedení prací stanovena lhůta 80 kalendářních dnů. Za realizaci radnice zaplatí 1 212 501,03 korun.