Aktuality

14.01 2021

Informace pro nájemníky obecních bytů k dočasnému omezení služeb technického oddělení

S ohledem na výskyt covidu na technickém oddělení pro správu a údržbu bytového fondu jsou dočasně omezeny poskytované služby. Prosíme proto o trpělivost při vyřizování požadavků. Přednostně jsou řešeny havarijní stavy, vše ostatní se snažíme řešit v rámci možností co nejrychleji.

06.01 2021

Bydlení na Jihu – spokojené bydlení pro vás

Také v roce 2021 chceme občanům poskytovat příjemné nájemní bydlení v moderně zrekonstruovaných bytech. Jen během loňska radnice na údržbu bytového fondu investovala 63 milionů korun, které nájemníkům zvýšily komfort jejich bydlení.


03.12 2020

Obecní dům na ulici Jana Škody má opravenou nájezdovou rampu

Při správě obecního bytového fondu obvod nezapomíná ani na dostupnost pro imobilní a hůře pohyblivé obyvatele. Nejnovějším dokončeným projektem z této oblasti je celková oprava nájezdové rampy k domovnímu vstupu na ulici Jana Škody…


11.11 2020

Jak požádat o odložení splatnosti nájemného z obecního bytu z důvodu platební neschopnosti v souvislosti s epidemií koronaviru?

Nájemníci, kteří se v souvislosti se druhou vlnou pandémie koronaviru ocitli v tíživé finanční situaci a mají problémy s úhradou nájemného, si mohou požádat o odložení splatnosti nájemného. Tato možnost se vztahuje pouze na dluhy za nájem počínaje říjnem 2020, nikoli na dluhy v předchozím období.

29.10 2020

Radnice připravila další pomoc nájemcům obecních nebytových prostor

V současném všestranně nelehkém období radnice bedlivě sleduje vývoj situace a měnící se vládní opatření související s nouzovým stavem, vyhlášeným na území našeho státu z důvodu zhoršení epidemické situace. „Jsme si vědomi, že v této souvislosti znovu došlo k rozsáhlému omezování podnikatelských aktivit našich nájemců, přijali jsme proto další opatření, abychom jim alespoň částečně pomohli toto nelehké období překlenout,“ řekla místostarostka Markéta Langrová.


26.08 2020

Radnice se jistí proti nespolehlivým nájemcům obecních bytů

Obdobně jako většina pronajímatelů se také městský obvod Ostrava-Jih rozhodl využít zákonné možnosti zajistit si plnění povinností souvisejících s nájmem bytů. Noví nájemci obecních bytů budou muset od 1. září 2020 skládat peněžitou jistotu (dříve nazývanou kauce) ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného. Tato povinnost vznikne u bytů pronajímaných za smluvní nájemné, u nízkonákladového bydlení a také při uzavření dohody o  přistoupení k dluhu jako náhrada za dosavadní předplacení nájmu…

17.08 2020

Radnice poptává zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Dodavatel služby bude zajišťovat řešení a odstraňovaní havarijního stavu v 5 352 jednotkách v obecních bytových domech na území městského obvodu Ostrava-Jih v oblastech vodoinstalatérství a topenářství, plynu a elektro, včetně provedení nezbytně nutných oprav na těchto rozvodech k zabezpečení majetku, životů a zdraví. Je možno podat nabídku pouze na dílčí část této veřejné zakázky. Vice…


21.05 2020

Dobrá zpráva pro nájemníky v obecních bytech

Rada obvodu rozhodla, že se letos nebude zvyšovat nájemné v obecních bytech. Těch má obvod ve správě přes 5 200. Již dříve rada rozhodla o snížení nájemného uživatelům 160 obecních nebytových prostor za letošní duben na symbolických 100 korun a posunu splatnosti nájemného a pachtovného včetně záloh na služby o čtvrt roku. Odklad má rovněž splatnost vyúčtování služeb. Restaurační předzahrádky bude možno bez poplatku provozovat do 9. července 2020.

12.05 2020

Od pondělí 18. 5. 2020 budou opět umožněny prohlídky volných bytů

Prohlídky volných bytů zveřejněných k pronájmu formou výběrových řízení budou znovu možné počínaje pondělkem dne 18.05.2020. U každého jednotlivého zveřejněného bytu bude v týdnu od 11. 5. 2020 uveden termín prohlídek.


1. stránka z celkem 0