Radnice navýší počet domovníků v obecních domech


Městský obvod klade velký důraz na to, aby se nájemníci v bytech, které má ve své správě, cítili bezpečně a komfortně. I proto bude díky dotaci EU od 1. října vytvořeno 20 pracovních míst na pozici domovník-preventista, jedna osoba bude působit v roli mentora.

Počet domovníků se zvýšil

Jeden z domů, kde budou působit domovníci.

„Domovníci vykonávají svou činnost převážně v domech s velkým počtem bytů. Mají za úkol dohlížet na bezpečnost a veřejný pořádek. Věříme, že se nám tak podaří snížit náklady na údržbu bytových domů a v určitých lokalitách klesne počet prohřešků proti zákonu,“ říká místostarostka za bytovou oblast Markéta Langrová s tím, že domovníci jsou zároveň kontaktními osobami mezi uživateli bytů, asistenty prevence kriminality, strážníky Městské policie Ostrava a policisty.

Projekt s názvem Domovník preventista Ostrava-Jih 2023–2026, který potrvá do 30. září 2026, je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus. Náklady jsou 14,8 milionu korun. Dotace pokryje 90 procent nákladů, městský obvod zaplatí zhruba 1,5 milionu korun.