Ostrava-Jih bude od 1. června nabízet startovací byty pro mladé za zvýhodněné nájemné


Mladí lidé často čelí potížím při hledání vlastního bydlení. Vyšší náklady na pronájem a počáteční investice do vlastního bytu jsou pro ně náročným úkolem. Program startovacích bytů pro mladé i rodiny s nezletilými dětmi je dostupný ve velkých českých městech. A Ostrava k nim patří. Nejlidnatější obvod Ostrava-Jih od 1. června přichází s konceptem žádaného startovacího bydlení pro mladé bezdětné dvojice.

„Program startovacích bytů vychází ze skutečnosti, že bytová podpora pomáhá mladým lidem překlenout jedno z  ekonomicky nejobtíženějších období na začátku profesní dráhy a je koncipován jako dočasný,“ říká místostarosta Martin Kret.

Bydlení pro mladé dvojice bude v podmínkách městského obvodu zpočátku realizováno v šesti malometrážních bytech 1+1 nebo garsoniérách s  plochou okolo 30  m2. Primárně je určeno bezdětným osobám žijícím v manželství nebo v registrovaném partnerství, jestliže alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů ještě nedosáhl věku 33 let. Nájem bytů tedy není určen osobám, které pečují o nezletilé děti.

Po nastěhování budou mladé dvojice hradit zvýhodněné nájemné 80 Kč/m2. Po uplynutí podporované doby mohou v bytě zůstat bydlet, avšak pronajímatel upraví výši nájemného. Výběrová řízení na pronájem startovacích bytů zahájíme od 1. června,“ dodává místostarosta s tím, že k tomuto dni zároveň dojde k aktualizaci zásad pronajímání bytů. Nabídka volných startovacích bytů k pronájmu, fotogalerie a 3D prohlídky budou zveřejněny na webu: nemovitosti.ovajih.cz. Také přihlášku do výběrového řízení a další informace najdou zájemci od 1. června v záložce Zásady a pravidla.

Změní se rovněž podmínky pronájmu bytů určených k poskytování nízkonákladového bydlení pro seniory 65+ a mladé rodiny pečující o nezletilé děti. Nízkonákladové bydlení je na území městského obvodu úspěšně realizováno již několik let a od 1. června tomu tak je ve 212 bytech. U  mladých rodin pečujících o  nezletilé děti bude tato forma bydlení rovněž omezena dovršením věku 33 let.

Aktuální znění Zásad pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava–Jih, je zveřejněno na webu: nemovitosti.ovajih.cz.