Nájemné za pozemek pod garáží


V souvislosti se zvyšujícími se náklady na poštovné NEBUDE radnice Ostravy-Jihu zasílat poštovní poukázky k úhradě nájemného za pozemek pod garáží.

Nájemné lze uhradit na účet městského obvoduOstrava-Jih, který je uveden v nájemní smlouvě, nebo v pokladně úřadu (Horní 3, Hrabůvka). Informace, dokdy má být finanční částka uhrazena, je napsána v nájemní smlouvě. V případě nezaplacení nájemného do data splatnosti bude dlužná částka upomenuta.
S dotazy se mohou občané obrátit na odbor majetkový, a to na telefonní číslo: 599 430 257, nebo e-mailovou adresu: pavla.simackova@ovajih.cz.