Nabídka nemovitostí

Vyberte jednu z možností:

Nabízíme Vám bydlení v největším městském obvodu Ostrava–Jih. Jako jediní spravujeme téměř 5257 bytů, nebytové prostory, garáže a garážová stání v parkovacích domech v lokalitách Ostravy–Hrabůvky, Zábřehu, Výškovic, Dubiny a Bělského Lesa. Jsme připraveni poskytnout Vám seriozní služby v oblasti bydlení a pronájmů. Bližší informace o naší nabídce naleznete v níže uvedených sekcích.

Byty

Nabídka pronájmu bytů formou výběrových řízení za smluvní nájemné, s váznoucím dluhem a v rámci nízkonákladového bydlení.

Nebytové prostory a krátkodobý nájem

Nabídka volných nebytových prostor v bytových domech a samostatně stojících a nabídka volných prostor ke krátkodobému nájmu.

Garáže a stání

Nabídka garáží, garážových stání v bytových domech a krytých stání.

Služba umožňuje průběžné zasílání nabídek podle jednotlivých sekcích jak si sami zvolíte. Informace bude posílána na Váš email. Kdykoliv si můžete zasílání nových nabídek sami jednoduše zase zrušit.

Aktuality:

13.03 2017

V obecních bytech na Jihu přibudou detektory oxidu uhelnatého

Městský obvod Ostrava-Jih dnes zahájil instalaci detektorů upozorňujících na únik plynu do všech 234 obecních bytů, ve kterých jsou plynové kotle nebo plynové ohřívače vody. Více…

21.02 2017

Roční vyúčtování

Roční vyúčtování služeb obsahuje velké množství různých položek, které příjemce služeb kontroluje a porovnává s předchozím obdobím s cílem, kolik ušetřil na nákladech spojených s užíváním bytu a nebytových prostorů. Skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb za dané zúčtovací období (kalendářní rok). Více v textu…