Nabídka nemovitostí

Vyberte jednu z možností:

Nabízíme Vám bydlení v největším městském obvodu Ostrava–Jih. Jako jediní spravujeme téměř 5257 bytů, nebytové prostory, garáže a garážová stání v parkovacích domech v lokalitách Ostravy–Hrabůvky, Zábřehu, Výškovic, Dubiny a Bělského Lesa. Jsme připraveni poskytnout Vám seriozní služby v oblasti bydlení a pronájmů. Bližší informace o naší nabídce naleznete v níže uvedených sekcích.

Byty

Nabídka pronájmu bytů formou výběrových řízení za smluvní nájemné, s váznoucím dluhem a v rámci nízkonákladového bydlení.

Nebytové prostory a krátkodobý nájem

Nabídka volných nebytových prostor v bytových domech a samostatně stojících a nabídka volných prostor ke krátkodobému nájmu.

Garáže a stání

Nabídka garáží, garážových stání v bytových domech a krytých stání.

Elektronická přepážka

Kontaktní formulář pro nájemce v nemovitostech ve správě městského obvodu. Zpráva přijde na centrální email,
kde určený zaměstnanec bude zodpovídat za roztřídění a kontrolu vyřízení doručených zpráv.

Aktuality:

17.01 2017

Informace k vyúčtování služeb za rok 2016 v bytových domech ve vlastniství SMO, městského obvodu Ostrava-Jih

Rozúčtování nákladů na teplo a dopad legislativních změn poměrového měření – indikátorů
Od 1. 1. 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společné přípravy teplé vody pro dům. Důvodem změny je snaha o spravedlivější způsob rozúčtování tepla mezi příjemce služeb.
Většina ustanovení vyhlášky vychází z konceptu předchozí právní úpravy, tj. vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi příjemce služeb. Nová vyhláška se vztahuje na domy s ústředním vytápěním, nikoliv s etážovým vytápěním (plynový kotel), a na domy, v nichž je teplá voda centrálně připravovaná pro všechny byty a případně nebytové prostory.
Více v příloze…

06.01 2017

Pozor na klamavé nabídky získání pronájmu obecního bytu za úplatu!!!

Důležité sdělení pro zájemce o pronájem obecního bytu u městského obvodu Ostrava-Jih
Městský obvod Ostrava-Jih důrazně upozorňuje všechny zájemce o pronájem obecního bytu ve správě městského obvodu, aby žádným způsobem nereflektovali na klamavé nabídky jakýchkoliv fyzických či právnických osob nabízejících jim zprostředkování získání obecního bytu do pronájmu za úplatu. Více…