Zpět

Byty

Detail nabídky:


Byty / vloženo 11.06.2024

Volgogradská 2423/72, byt č. 11, 1+2 – 53,81 m2, Ostrava-Zábřeh

Byt opraven

Typ pronájmu, výběrového řízení s váznoucím dluhem
GPS (latitude) 49.7881225
GPS (longitude) 18.2212183
Popis Byt opraven
Typ transakce

Pronájem bytu s váznoucím dluhem. O pronájmu bytu rozhoduje Rada městského obvodu Ostrava-Jih dne 25.07.2024. Vybraný uchazeč je povinen před uzavřením smlouvy o nájmu bytu složit peněžitou jistotu, která odpovídá trojnásobku měsíčního nájemného za započtenou podl. plochu bytu (nejedná se o předplacení nájemného).

Doba nájmu na dobu určitou – nejdéle na 12 měsíců s možností obnovy nájmu
Stanovení výše záloh na služby spojené s užíváním bytu Zálohy se odvíjejí od spotřeby uživatele bytu a spotřeby energií za celý dům:
  • Teplo: 37 Kč/m2
  • Teplá užitková voda: 500 Kč/osoba/měs.
  • Studená voda: 400 Kč/osoba/měs.
  • Osvětlení spol. prostor domu: 50 Kč/osoba/měs.
  • STA: 10 Kč/b.j./měs.
  • Úklid spol. prostor domu: 50 Kč/osoba/měs.
Lhůta pro podání přihlášky 08.07.2024
Obec Ostrava
Lokalita Zábřeh
Ulice a č.p./č.o. Volgogradská 2423/72
Číslo bytu 11
Výměra skutečná 53.81 m2
Výměra započtená 52.71 m2
Počet místností, dispozice 2+1
Typ konstrukce Panel
Nadzemní podlaží 4.
Počet nadzemních podlaží celkem 4
Typ vytápění dálkové
Vybavení Sklep, Inženýrské sítě - elektřina, Inženýrské sítě - plyn, Kuchyňská linka
Kontaktní osoba INFORMACE K TECHNICKÉMU STAVU BYTU A PROHLÍDKA BYTU: Ivana Čihánková, OBH, odd. technické, budova D, kancelář D109, tel: 599 430 151; INFORMACE K PŘIHLÁŠCE DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU: Ing. Jana Holubová, OBH, odd. bytové, budova D, kancelář D028, tel: 599 430 415
Poznámka OD 01.02.2024 JE POVINNOU NÁLEŽITOSTÍ PŘIHLÁŠKY - potvrzení z něhož vyplývá, že vůči žadateli, jeho manželovi a osobám, které budou v obecním bytě žít se žadatelem nejsou evidovány pohledávky vzniklé z přepravní kontroly Dopravního podniku Ostrava a.s., tj. písemné potvrzení o bezdlužnosti, které vydá na vlastní žádost žadatele oddělení řízení pohledávek DPO a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava-Mor. Ostrava, Zákaznické centrum B, pondělí-pátek: 09.00-12.00 hod., 12.30-17.00 hod. (doklad nesmí být starší než 3 měsíce) - uvedeno pod písm. g) str. 4 přihlášky do výběrového řízení na pronájem bytu (formulář se nachází v sekci "KE STAŽENÍ"). OD 01.06.2024 JE POVINNOU NÁLEŽITOSTÍ PŘIHLÁŠKY - čestné prohlášení o uzavření manželství nebo o uzavření registrovaného partnerství společně s čestným prohlášením žadatele o trvání manželství/registrovaného partnerství, uzavřel-li žadatel manželství nebo registrované partnerství - uvedeno pod písm. h) str. 4 přihlášky do výběrového řízení na pronájem bytu(formulář se nachází v sekci "KE STAŽENÍ").
Dluh / Výše evidovaného dluhu 191 020,00 Kč
Stanovená minimální nabízená výše dluhu 100 000,00 Kč
Stanovené nájemné za m²/měsíc 100,00 Kč/m2
Upřesnění stanoveného nájemného za m²/měsíc V ceně není zahrnuto nájemné za zařizovací předměty bytu, nejsou zahrnuty zálohy na služby.

MAPA

Kuchyň


Oops! It seems like this post isn't published yet. Stay tuned for updates!

POSTUP PŘI ZÁJMU O BYT - s váznoucím dluhem

Formuláře ke stažení:

 

Potvrzení o bezdlužnosti u dosavadního poskytovatele bydlení (Příloha č. 4 Zásad pronajímání bytů)
Doklad o příjmu – potvrzení zaměstnavatele (Příloha č. 5 Zásad pronajímání bytů)
Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti u Dopravního podniku Ostrava a.s.
Čestné prohlášení o uzavření manželství/registrovaného partnerství (Příloha č. 13 Zásad pronajímání bytů)
Předepsané označení obálky pro vložení přihlášky do výběrového řízení
(nevztahuje se na žádost o seniorské bydlení)

 


--------------------------------
Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu s váznoucím dluhem

 

Vyplněné formuláře, prosím, doručte osobně na podatelnu úřadu nebo poštou na adresu:

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka