Aktuality

05.09 2019

Domovní schůze pro nájemníky domů s pečovatelskou službou pokračují

Od března letošního roku mohou nájemci bydlící v domech s pečovatelskou službou v Zábřehu nebo v seniorských bytových domech v Hrabůvce využívat k řešení svých problémů pravidelné domovní schůze. Konat se budou každých 14 dní za přítomnosti zaměstnanců úřadu. Lidem ušetří cestování na radnici….

20.08 2019

Obecní domy nejsou skladiště ani smetiště

Městský obvod Ostrava-Jih má ve správě největší bytový fond v rámci Ostravy – 5237 bytů v celkem 312 domech. Na běžné opravy a řádnou údržbu bytového fondu vynakládá zhruba 85 milionů korun ročně a další desítky milionů investuje do rekonstrukcí bytových domů, společných prostor i jednotlivých bytů. Snahu zajistit obyvatelům spokojené bydlení bohužel často hatí sami nájemníci….


31.07 2019

Nové výtahy budou seniorům sloužit od prosince tohoto roku

Obyvatelé samostatných bytových domů s pečovatelskou službou na ul. Horní 29 a Odborářská 68 i 74 v Hrabůvce budou moci již koncem roku začít využívat tři nově vybudované osobní výtahy na chodbách. Více…

11.07 2019

Opravy od sklepa po střechu

Práce na rekonstrukcích domů na ul. Smirnovova 1 a Abramovova 14 v Zábřehu za celkem 5,3 milionů korun zahájila firma MATOSA PROFISTAV s.r.o. v první polovině května. U obou domů bude provedeno zateplení obvodového pláště, půdy, stropů sklepních prostor a oprava střechy.


26.06 2019

Nové poštovní schránky a vstupní dveře těší nájemníky dalšího domu ve Výškovicích

Neutěšený stav schránek a vstupních dveří v bytovém domě na ul. Výškovická 447/153 je již minulostí. Zhotovitel SDS Komplexní stavby s.r.o. provedl na přelomu května a června kompletní výměnu 78 poštovních schránek i vstupních dvěří z obou stran domu. Za provedené práce zaplatila radnice 2. 836.000 korun.

25.06 2019

Úprava cen nájemného v obecních domech

Městský obvod Ostrava-Jih vynakládá na běžné opravy a řádnou údržbu bytového fondu, který v současnosti čítá 5237 bytů v 312 bytových domech, zhruba 85 milionů korun ročně. Aby bylo možno i nadále zajistit a garantovat kvalitu bydlení, přistoupil obvod poprvé od roku 2011 k zvýšení cen nájemného. S účinností od 1. července 2019 tak dojde v souladu s platnou nájemní smlouvou k úpravě dosavadního nájemného za pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih. Více v příspěvku…


25.06 2019

Bytový dům na ul. Hasičská 1 září novými okny

Na výměně oken a vstupních vchodových dveří v bytovém domě v Hrabůvce na ul. Hasičská 1 pracovala firma S-O-D Holding s.r.o. letos od druhé poloviny dubna. Odbor bytového a ostatního hospodářství si hotové dílo, za které radnice zaplatila 2, 7 milionů korun, převzal 11. června.

03.05 2019

Vypořádání přeplatků a nedoplatků spojených s bydlením

Odbor bytového a ostatního hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih informuje nájemce obecních bytů ve svěřené správě městského obvodu Ostrava-Jih o možnosti zasílání přeplatků z vyúčtování služeb spojených s bydlením nebo jiných přeplatků vzniklých z nájmu bytu na bankovní účet.


27.03 2019

Od 1. dubna platí v obecních bytech nové domovní řády

Ve všech bytových domech ve správě našeho obvodu platí od 1. dubna 2019 nový domovní řád, jehož přijetí umožňuje pronajímatelům domů a bytů občanský zákoník. Oproti předchozímu znění jsou v něm upřesněny v článku Práva a povinnosti nájemců a uživatelů imise, kterými není dovoleno obtěžovat ostatní bydlící. Více…

19.03 2019

Nevzhledný veřejný prostor se mění v atraktivní Náměstí Ostrava-Jih

V úterý 19. března 2019 převzala stavební společnost Zlínstav, a.s. od našeho městského obvodu staveniště na Horní ulici a 1. dubna zahájí rozsáhlé práce, jejichž výsledkem bude moderní veřejné prostranství v Hrabůvce – Náměstí Ostrava-Jih. Součástí projektu je i nová budova informačního centra s veřejnými toaletami nebo zastřešení veřejného prostoru pro pořádání kulturních akcí. Více…


6. stránka z celkem 10 12345678910