Osobní výtahy v bytových domech pro seniory na ul. Odborářská 68, 74 a Horní 29 v Hrabůvce už slouží


Vestavba tří osobních hydraulických výtahů o nosnosti 630 kg se čtyřmi stanicemi probíhala od 15. července do 7. listopadu 2019.

“Jsem ráda, že již výtahy slouží a usnadní ubytovaným seniorům život,” uvedla místostarostka Markéta Langrová, která se přišla na zahájení provozu podívat a vyzkoušet spolu s obyvateli domu ovládání na čip a bezproblémový chod výtahů .

Výtahy mají  jedno nástupiště do výtahů vybudované vždy z venkovního prostředí, je tedy průchozí, a ostatní 3 nástupiště jsou umístěny ve společných chodbách, v jednotlivých nadzemních podlažích bytových domů. Realizaci provedla firma CONE-STAVITELSTVÍ, které radnice za provedené práce zaplatila celkem 6 627 489,52 Kč vč. DPH.

Vestavbou výtahů se změnil boční vzhled fasády bytových domů, kdy místo prosklené chodby s balkonem je nově plná stěna s částečným prosklením pro prosvětlení a větrání chodby. Pro zlepšení osvětlení dotčených chodeb bylo mimo tuto akce instalováno osvětlení na čidla.

V pěti samostatných domech s pečovatelskou službou na ul. Horní a Odborářská je celkem 167 bytů, v současnosti všechny obsazené. Zájemci mohou žádost o byt v této lokalitě podat na odboru sociální péče, žádosti jsou na stránkách městského obvodu – https://ovajih.ostrava.cz/cs/obcan/socialni-sluzby/nabidka-sluzeb/pecovatelska-sluzba