Dokončené opravy v patře objektu Gurťjevova 11


Městský obvod v průběhu prázdnin zajistil potřebné opravy také v patře objektu Gurťjevova 11 v Zábřehu, kde má prostory v nájmu Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o. V rámci realizace díla za 704 363,59 Kč byla výměna rozvodů vody a oprava sociálních zařízení v rozsahu výměny obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, dveří, elektroinstalace, provedení nových omítek a následných maleb. Zhotovitelem byla firma BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.