Další dům v Jubilejní kolonii získá původní prvorepublikový šmrnc


Většina domů Jubilejní kolonie byla postavena v prvorepublikovém období. Dnes je oblast chráněna jako ochranné památkové pásmo a od roku 2002 nese 23 domů kolonie status kulturní památky. Kvalitní architektura německo-židovského architekta Arnošta Kornera je v našem městě stále více oceňována, což je dáno i celou řadou dalších realizací, především na katastru Moravské Ostravy a Vítkovic. Jubilejní kolonie je však architektovým nejrozsáhlejším dílem. Naprostá většina domů původně dělnického sídliště má dnes zvenčí původní vzhled, nebo se mu alespoň přibližuje. Dům byl coby lázně určené pro obyvatele kolonie kolaudován 10. listopadu 1930.

V přízemí domu se v té době nacházela čekárna, pokladna, dvě šatny a dvacet sprch, sušárna i mandlovna prádla. V prvním patře sloužilo ke koupání deset van, na stejném patře měl byt správce lázní. Ve sklepení lze najít vysokou místnost, kde byl původně umístěný kotelní agregát. Provoz lázní byl ukončen v 60. letech. Poté v domě fungovala prodejna textilu, následně kanceláře, byty a menší pohostinství.

 „Cílem současné rekonstrukce je navrátit domu původní stav tak, aby se sladil s ostatními domy architektonického klenotu Hrabůvky, Jubilejní kolonie.  S kompletní rekonstrukcí objektu jsme začali 3. března tohoto roku. Do konce léta bude provedena oprava fasády, výměna oken, výměna střešní krytiny, oprava svislé hydroizolace objektu, rekonstrukce elektroinstalace, zdravotechniky, vytápění, plynoinstalace, výměna podlahových krytin, omítek, maleb a s tím související práce,“ uvedla místostarostka Markéta Langrová.

V objektu dojde také ke změně stávajících dispozic prostor. „Prostory v přízemí by měly v budoucnu sloužit jako kavárna či cukrárna, v dalších dvou patrech pak jako kanceláře. Dům tak svým zázemím a nabídkou rozšíří společenské možnosti nedalekého Komorního klubu i pobočky Knihovny města Ostravy,“ doplnila místostarostka Langrová s tím, že za odvedené práce zaplatí radnice zhruba 12 milionů korun.