Bytový seniorský dům na ul. Čujkovova 1718/29 v Ostravě-Zábřehu

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V BYTOVÉM SENIORSKÉM DOMĚ

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V BYTOVÉM SENIORSKÉM DOMĚ pdf

POSTUP PŘI ZÁJMU O BYT – seniorské bydlení

Seznamte se, prosím, s podmínkami uzavření nájemní smlouvy.