Zpět

Byty

Detail nabídky:


Byty - pronájem / vloženo 11.06.2024

Hasičská 114/1, byt č. 16, 1+1 – 36,25 m2, Ostrava-Hrabůvka

Byt opraven

Typ prostoru Byty - pronájem
Typ pronájmu, výběrového řízení nízkonákladové bydlení
GPS (latitude) 49.7932475
GPS (longitude) 18.2707575
Typ transakce Pronájem bytu v rámci nízkonákladového bydlení pro:
  • seniory, tj. soběstačné osoby starší 65 let pobírající starobní důchod;
  • mladé rodiny nebo samostatné osoby do 33 let věku pečující nejméně o 1 nezl. dítě.

O pronájmu bytu rozhoduje Rada městského obvodu Ostrava-Jih dne 25.07.2024. Vybraný uchazeč je povinen před uzavřením smlouvy o nájmu bytu složit peněžitou jistotu, která odpovídá trojnásobku měsíčního nájemného za započtenou podl. plochu bytu (nejedná se o předplacení nájemného).

Doba nájmu na dobu určitou – nejdéle na 12 měsíců s možností obnovy nájmu
Stanovení výše záloh na služby spojené s užíváním bytu Zálohy se odvíjejí od spotřeby uživatele bytu a spotřeby energií za celý dům:
  • Teplo: 1500 Kč/b.j./měs.
  • TUV ohřev (kotelna):  500 Kč/b.j./měs.
  • Teplá užitková voda: 400 Kč/osoba/měs.
  • Studená voda: 400 Kč/osoba/měs.
  • Osvětlení spol. prostor domu: 30 Kč/osoba/měs.
  • STA: 10 Kč/b.j./měs.
  • Úklid spol. prostor domu: 100 Kč/b.j./měs.
Lhůta pro podání přihlášky 08.07.2024
Popis Byt opraven
Obec Ostrava
Lokalita Hrabůvka
Ulice a č.p./č.o. Hasičská 114/1
Číslo bytu 16
Výměra skutečná 36.25 m2
Výměra započtená 34.00 m2
Počet místností, dispozice 1+1
Typ konstrukce Cihla
Nadzemní podlaží 2.
Počet nadzemních podlaží celkem 3.
Typ vytápění kotelna
Vybavení Společná anténa, Sklep, Inženýrské sítě - elektřina, Kuchyňská linka, 2-plotýnkový vařič
Kontaktní osoba INFORMACE K TECHNICKÉMU STAVU BYTU A PROHLÍDKA BYTU: Patrik Holiš, OBH, odd. technické, budova D, kancelář D108, tel: 599 430 149; INFORMACE K PŘIHLÁŠCE DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU: Ing. Jana Holubová, OBH, odd. bytové, budova D, kancelář D028, tel: 599 430 415
Poznámka OD 01.02.2024 JE POVINNOU NÁLEŽITOSTÍ PŘIHLÁŠKY - potvrzení z něhož vyplývá, že vůči žadateli, jeho manželovi a osobám, které budou v obecním bytě žít se žadatelem nejsou evidovány pohledávky vzniklé z přepravní kontroly Dopravního podniku Ostrava a.s., tj. písemné potvrzení o bezdlužnosti, které vydá na vlastní žádost žadatele oddělení řízení pohledávek DPO a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava-Mor. Ostrava, Zákaznické centrum B, pondělí-pátek: 09.00-12.00 hod., 12.30-17.00 hod. (doklad nesmí být starší než 3 měsíce) - uvedeno pod písm. g) str. 4 přihlášky do výběrového řízení na pronájem bytu (formulář se nachází v sekci "KE STAŽENÍ").
Stanovené nájemné za m²/měsíc 80,00 Kč/m2
Upřesnění stanoveného nájemného za m²/měsíc V ceně není zahrnuto nájemné za zařizovací předměty bytu, nejsou zahrnuty zálohy na služby.

MAPA

POSTUP PŘI ZÁJMU O BYT - nízkonákladové bydlení

Formuláře ke stažení:

 

Potvrzení o bezdlužnosti u dosavadního poskytovatele bydlení (Příloha č. 4 Zásad pronajímání bytů)
Doklad o příjmu – potvrzení zaměstnavatele (Příloha č. 5 Zásad pronajímání bytů)
Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti u Dopravního podniku Ostrava a.s.
Čestné prohlášení o uzavření manželství/registrovaného partnerství (Příloha č. 13 Zásad pronajímání bytů)
Předepsané označení obálky pro vložení přihlášky do výběrového řízení
(nevztahuje se na žádost o seniorské bydlení)

 


--------------------------------
Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu v rámci nízkonákladového bydlení

 

Vyplněné formuláře, prosím, doručte osobně na podatelnu úřadu nebo poštou na adresu:

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka