Výškovická 2651/113, Ostrava-Zábřeh, nebytový prostor 500,04 m2

V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, 818,10 m2

VZOR obálky NEBYTOVÉ PROSTORY

VZOR obálky NEBYTOVÉ PROSTORY docx

Příloha č. 8 – Smlouva o odpisování technického zhodnocení pronajatého/propachtovaného majetku

Příloha č. 7 – Souhlas pronajímatele/propachtovatele se změnou na věci, Smlouva o úhradě nákladů spojených se změnou věci

Příloha č. 6 – Dodatek k nájemní smlouvě – garážová/parkovací stání

Příloha č. 5 – Nájemní smlouva – parkovací stání

Příloha č. 4 – Nájemní smlouva – garáže

Příloha č. 3 – Nájemní smlouva – garážové stání

Příloha č. 2 – Dohoda o složení jistoty