Rodimcevova 2055/25, nebytový prostor č. 801 – 129,50 m2, Ostrava-Zábřeh

V. Košaře 122/1, nebytový prostor – 26,24 m2, O.-Dubina

Pavlovova 1626/67, nebytový prostor č.801– 14,80 m2, O.-Zábřeh

VZOR obálky NEBYTOVÉ PROSTORY

VZOR obálky NEBYTOVÉ PROSTORY docx

Příloha č. 8 – Smlouva o odpisování technického zhodnocení pronajatého/propachtovaného majetku

Příloha č. 7 – Souhlas pronajímatele/propachtovatele se změnou na věci, Smlouva o úhradě nákladů spojených se změnou věci

Příloha č. 6 – Dodatek k nájemní smlouvě – garážová/parkovací stání

Příloha č. 5 – Nájemní smlouva – parkovací stání

Příloha č. 4 – Nájemní smlouva – garáže

Příloha č. 3 – Nájemní smlouva – garážové stání