POSTUP PŘI ZÁJMU O BYT – seniorské bydlení


Seznamte se, prosím, s podmínkami uzavření nájemní smlouvy.