Zpět

Garáže a stání

Detail nabídky:


Garáže a stání / vloženo 09.07.2024

Parkovací objekt PO 42 / stání č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 1-M na ul. B. Václavka, Ostrava-Bělský Les

Jedná se o parkovací stání č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 1-M umístěné v 1.podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42 na ul. B. Václavka v lokalitě Ostrava-Bělský les

Typ pronájmu, výběrového řízení parkovací stání v parkovacím objektu
GPS (latitude) 49.782412
GPS (longitude) 18.248775
Popis

Jedná se o parkovací stání č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 1-M umístěné v 1.podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42 na ul. B. Václavka v lokalitě Ostrava-Bělský les

Účel nájmu garážové stání
Vozidlo osobní automobil
Obec Ostrava
Lokalita Bělský Les
Ulice B. Václavka
Podlaží PP
Sazba nájemného 1 900 Kč/měs. vč. DPH automobil; 500 Kč/měs. vč. DPH motocykl
Doba pronájmu neurčitá
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Šárka Krnáčová, tel. č. 599 430 176, e-mail: sarka.krnacova@ovajih.cz ve věcech technických: Alena Janulíková, tel. č. 599 430 474, 736 532 515, e-mail: alena.janulikova@ovajih.cz
Poznámka Uzávěrka pro přijímání žádostí o pronájem výše uvedených volných parkovacích stání je ve čtvrtek 25.07.2024. V případě souběhu více žádostí se bude konat jejich veřejné projednání, informace k jeho konání obdrží žadatelé na e-mail uvedený v žádosti. Během veřejného projednání je možno jednotlivé žádosti doplnit, změnit a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednané žádosti budou předloženy k rozhodnutí radě městského obvodu Ostrava-Jih. V případě, že se nezúčastníte veřejného projednání, bude rada městského obvodu při rozhodování o pronájmu parkovacího stání vycházet z Vaší původní neupravené žádosti. Na jednání se lze nechat zastoupit na základě ověřené plné moci, jejíž originál je zástupce žadatele povinen na tomto jednání doložit. Před podáním žádosti doporučujeme prohlídku garážového stání na místě a posouzení, zda garážové stání vyhovuje rozměrům parkovaného vozidla. Při podpisu nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání je splatná úhrada jednorázového nájmu za dálkový ovladač k automatickým vratům parkovacího objektu. Jednorázové nájemné činí 1 210 Kč, úhrada v hotovosti na pokladně úřadu.

MAPA

Formuláře ke stažení:

 

Žádost o pronájem garáže – garážového stání v bytovém domě
Vzor obálky GARÁŽ

 


--------------------------------
Žádné...

Vyplněné formuláře, prosím, doručte osobně na podatelnu úřadu nebo poštou na adresu:

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka