Zpět

Garáže a stání

Detail nabídky:


Garáže a stání / vloženo 04.05.2022

Parkovací objekt PO 01/stání č. 17 na ul. Fr. Formana, Ostrava-Dubina

Jedná se o parkovací stání č. 17 umístěné v 1. podzemním podlaží parkovacího objektu na ul. Fr. Formana v lokalitě Ostrava-Dubina.

Typ pronájmu, výběrového řízení parkovací stání v parkovacím objektu
GPS (latitude) 49.770458
GPS (longitude) 18.251083
Popis Jedná se o parkovací stání č. 17 umístěné v 1. podzemním podlaží parkovacího objektu na ul. Fr. Formana v lokalitě Ostrava-Dubina.
Účel nájmu garážové stání
Vozidlo osobní automobil
Obec Ostrava
Lokalita Dubina
Ulice Fr. Formana
Číslo stání 17
Podlaží PP
Sazba nájemného 1 200 Kč/měsíc vč. DPH
Doba pronájmu neurčitá
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Šárka Krnáčová, tel. č. 599 430 176, e-mail: sarka.krnacova@ovajih.cz ve věcech technických: Marie Holková - t.č. 599 430 158, 607 057 824, email: marie.holkova@ovajih.cz
Poznámka Uzávěrka pro přijímání žádostí o pronájem parkovacího stání je v pondělí 24.06.2024. V případě souběhu více žádostí se bude konat jejich veřejné projednání. Detailní informace o veřejném projednání obdrží žadatelé na e-mail uvedený v žádosti. Během veřejného projednání pak bude možno jednotlivé žádosti doplnit, změnit a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednané žádosti budou předloženy radě městského obvodu Ostrava-Jih, která rozhodne o tom, komu bude garážové stání pronajato a zároveň stanoví výši nájemného. V případě, že se nezúčastníte veřejného projednání, bude rada městského obvodu při rozhodování o pronájmu garážového stání vycházet z Vaší původní neupravené žádosti. Na jednání se lze nechat zastoupit na základě ověřené plné moci, jejíž originál je zástupce žadatele povinen na tomto jednání doložit. Před podáním žádosti doporučujeme prohlídku garážového stání na místě a posouzení, zda garážové stání vyhovuje rozměrům parkovaného vozidla. Při podpisu nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání je splatná úhrada jednorázového nájmu za dálkový ovladač k automatickým vratům parkovacího objektu. Jednorázové nájemné činí 1 210 Kč, úhrada v hotovosti na pokladně úřadu.

MAPA

Formuláře ke stažení:

 

Žádost o pronájem garáže – garážového stání v bytovém domě
Vzor obálky GARÁŽ

 


--------------------------------
Žádné...

Vyplněné formuláře, prosím, doručte osobně na podatelnu úřadu nebo poštou na adresu:

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka