Příloha č. 9 – Seznam parkovacích objektů po realizované rekonstrukci