Příloha č. 8 Zásad pronajímání bytů – Seznam bytových domů (bytů) k pronájmu v rámci nízkonákladového a startovacího bydlení