Příloha č. 8 – Smlouva o odpisování technického zhodnocení pronajatého/propachtovaného majetku