Příloha č. 6 Zásad pro pronájem bytů – Žádost o pronájem bytu v bytovém seniorském domě (mimo bytů bezbariérových)