Příloha č. 6 Zásad pronajímání bytů – Žádost o pronájem bytu v bytovém seniorském domě (mimo bytů bezbariérových)