Příloha č. 6 – Dodatek k nájemní smlouvě – garážová/parkovací stání