Příloha č. 4 Zásad pro pronájem bytů – Stálý seznam bytových domů se stanovením smluvního nájemného