Příloha č. 4 Zásad pronajímání bytů – Potvrzení o bezdlužnosti u dosavadního poskytovatele bydlení