Příloha č. 3 Zásad pro pronájem bytů – Oznámení o přechodu nájmu bytu (zániku společného nájmu bytu)