Příloha č. 3 Zásad pronajímání bytů – Přihláška do výběr. řízení na pronájem bytu v rámci nízkonákladového bydlení