Příloha č. 2 Zásad pro pronájem bytů – Čestné prohlášení o změně (aktualizaci) k žádosti o pronájem obecního bytu