Příloha č. 13 Zásad pronajímání bytů – Čestné prohlášení o uzavření manželství/registrovaném partnerství