Příloha č. 11 Zásad pronajímání bytů – Oznámení (žádost) přechodu nájmu bytu (zániku společného nájmu bytu)