Příloha č. 1 Zásad pronajímání bytů – Přihláška do výběr. řízení na pronájem bytu s váznoucím dluhem