Příloha č. 1-Žádost o výměnu bytového jádra (k Pravidlům městského obvodu Ostrava-Jih, kterými se stanovuje postup při výměnách bytových jader a změna nájemních podmínek v pronajatém bytě po výměně bytového jádra)