Parkovací objekt PO 33/4 na ul. V. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les

Parkovací objekt PO 01/31 Fr. Formana, Ostrava-Dubina

Parkovací objekt PO 01/47 Fr. Formana, Ostrava-Dubina

Parkovací objekt PO 01/46 Fr. Formana, Ostrava-Dubina