Parkovací objekt PO 32/24 na ul. V. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les

Parkovací objekt PO 33/82 na ul. V. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les

Parkovací objekt PO 42/ 69/1 na ul. B. Václavka, Ostrava-Bělský Les

Parkovací objekt PO 31/51 B. Četyny, Ostrava-Bělský Les

Parkovací objekt PO 01/47 Fr. Formana, Ostrava-Dubina

Parkovací objekt PO 51/15/1 na ul. L. Hosáka, Ostrava – Bělský Les

Parkovací objekt PO 01/46 Fr. Formana, Ostrava-Dubina

Parkovací objekt PO 42/53/1 na ul. B. Václavka, Ostrava-Bělský Les