POSTUP PŘI ZÁJMU O BYT – smluvní nájemne


Seznamte se, prosím, s podmínkami uzavření nájemní smlouvy.