Zpět

Nebytové prostory

Detail nabídky:


Nebytový prostor samostatně stojící / vloženo 08.06.2022

Restaurace a café bar v objektu K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, O.-Hrabůvka

Volný prostor restaurace je umístěn v I.NP. Prostor café baru je umístěn v 2.NP. Celková výměra včetně zázemí činí 320,14 m2.

Jedná se o prostory restaurace a café baru včetně sociálního zázemí, kuchyně a skladových prostor. Plně vybavená kuchyň se spotřebiči na elektrickou energii (není přiveden plyn),  je určena i pro přípravu teplých pokrmů. Prostor disponuje třemi samostatnými vstupy. Hlavní vchod pro návštěvníky se nachází ve vnitřním vestibulu budovy K-TRIO, jeden boční vchod je z ulice Dr. Martínka a druhý vchod ze směru od komplexu Venuše. Celý vnitřní prostor je vybaven vzduchotechnickým zařízením a klimatizací.

Prostory café baru jsou umístěny v 2.NP s požadavkem provozu pro akce organizace Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace. Mimo konání akcí je provozní doba prostoru café baru omezena aktuální provozní dobou objektu.  Prostor disponuje vstupem z chodby od schodiště nacházející se ve vnitřním vestibulu budovy K-TRIO. Prostor je vybaven klimatizací.

Typ nebytového prostoru Nebytový prostor samostatně stojící
Druh nájemního vztahu pacht
GPS (latitude) 49.7845850
GPS (longitude) 18.2612503
Popis Volný prostor restaurace je umístěn v I.NP. Prostor café baru je umístěn v 2.NP. Celková výměra včetně zázemí činí 320,14 m2.

Jedná se o prostory restaurace a café baru včetně sociálního zázemí, kuchyně a skladových prostor. Plně vybavená kuchyň se spotřebiči na elektrickou energii (není přiveden plyn),  je určena i pro přípravu teplých pokrmů. Prostor disponuje třemi samostatnými vstupy. Hlavní vchod pro návštěvníky se nachází ve vnitřním vestibulu budovy K-TRIO, jeden boční vchod je z ulice Dr. Martínka a druhý vchod ze směru od komplexu Venuše. Celý vnitřní prostor je vybaven vzduchotechnickým zařízením a klimatizací.

Prostory café baru jsou umístěny v 2.NP s požadavkem provozu pro akce organizace Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace. Mimo konání akcí je provozní doba prostoru café baru omezena aktuální provozní dobou objektu.  Prostor disponuje vstupem z chodby od schodiště nacházející se ve vnitřním vestibulu budovy K-TRIO. Prostor je vybaven klimatizací.

Obec Ostrava
Lokalita Hrabůvka
Výměra skutečná 320.14 m2
Typ konstrukce Ytong
Nadzemní podlaží 1.NP, 2.NP
Počet nadzemních podlaží celkem 2 nadzemní podlaží
Typ vytápění dálkové
Vybavení Vybavení, Inženýrské sítě - elektřina, Výtah
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Ivana Habrová-t.č.599 430 329, email:ivana.habrova@ovajih.cz, ve věcech technických: Gabriela Maxová-t.č. 599 430 333, 722 971 733, email:gabriela.maxova@ovajih.cz
Účel užívání restaurace a café bar
Poznámka Prostor bude uvolněn ke dni 28.02.2023. Uzávěrka pro přijímání žádosti o pacht prostoru sloužícího podnikání je dne 15.02.2023. K žádosti přiložte bližší specifikaci zamyšleného provozu restaurace. V případě souběhu více žádostí se bude konat jejich veřejné projednání. Detailní informace o veřejném projednání obdrží žadatelé na e-mail uvedený v žádosti.
Typ transakce Pacht prostoru sloužícího podnikání za smluvní pachtovné.
Doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
Upřesnění minimálního doporučeného nájemného za m²/rok minimální pachtovné za prostor restaurace ve výši 13 000 Kč/měs. (plně osvobozeno od DPH) a za inventář 8 700 Kč/měs. (plus DPH v zákonné výši), minimální pachtovné za prostor café baru ve výši 2 000 Kč/měs. (plně osvobozeno od DPH). Předmětem pachtu budou uvedené prostory jako celek včetně inventáře.
Stanovení výše záloh na služby spojené s užíváním nebytového prostoru V ceně nejsou zahrnuty zálohy na služby spojené s užíváním prostoru sloužícího podnikání. Kromě standardních služeb (teplo, TUV, SV, el. energie) bude budoucí pachtýř hradit také zálohy na ostatní služby spojené s užíváním prostoru (tj. provoz a servis výtahu, vzduchotechniky, čištění lapolu), jejichž předpokládaná výše činí cca 6 000 Kč/měs.

MAPA

Formuláře ke stažení:
VZOR obálky NEBYTOVÉ PROSTORY docx

--------------------------------

 

Žádost o nebytový prostor mimo krátkodobé nájmy doc

 

Vyplněné formuláře, prosím, doručte osobně na podatelnu úřadu nebo poštou na adresu:

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka