Zpět

Nebytové prostory

Detail nabídky:


Nebytový prostor samostatně stojící / vloženo 22.03.2021

Nebytový prostor – prodejní stánek č. 1 v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka, 9 m2

Jedná se o komerční prostor v 1.PP v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka. Prostor byl naposledy užíván jako prodejna zdravotních pomůcek.

Typ nebytového prostoru Nebytový prostor samostatně stojící
Druh nájemního vztahu nájem
Popis Jedná se o komerční prostor v 1.PP v podchodu u zastávky MHD "Poliklinika" na ulici Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka. Prostor byl naposledy užíván jako prodejna zdravotních pomůcek.
Obec Ostrava
Lokalita Hrabůvka
Výměra skutečná 9 m2
Výměra započtená 9 m2
Typ konstrukce železobeton
Nadzemní podlaží 1.PP
Typ vytápění bez vlastního vytápění
Vybavení Inženýrské sítě - elektřina
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Ivana Habrová-t.č. 599 430 329, email: ivana.habrova@ovajih.cz, ve věcech technických: Gabriela Maxová-t.č. 599 430 333, 722 971 733, email:gabriela.maxova@ovajih.cz
Účel užívání prodejna bez zvláštních nároků na hygienické zázemí, za podmínky, že v prostoru nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a nebudou provozovány činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami, činnosti s erotickým podtextem a zastavárenská činnost.
Poznámka Prostor bude uvolněn ke dni 31.03.2023. Uzávěrka pro přijímání žádosti o nájem prostoru sloužícího podnikání je dne 28.02.2023. V případě souběhu více žádostí se bude konat jejich veřejné projednání. Detailní informace o veřejném projednání obdrží žadatelé na e-mail uvedený v žádosti.
Typ transakce Pronájem prostoru sloužícího podnikáni za smluvní nájemné.
Doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
Minimální doporučené nájemné za m²/rok 3000 Kč/m2
Upřesnění minimálního doporučeného nájemného za m²/rok V ceně nejsou zahrnuty zálohy na služby spojené s užíváním prostoru sloužícího podnikání.
Stanovení výše záloh na služby spojené s užíváním nebytového prostoru Zálohy na služby se odvíjí od spotřeby uživatele prostoru sloužícího podnikání a jsou hrazeny měsíčně spolu s nájmem.

MAPA

Formuláře ke stažení:
VZOR obálky NEBYTOVÉ PROSTORY docx

--------------------------------

 

Žádost o nebytový prostor mimo krátkodobé nájmy doc

 

Vyplněné formuláře, prosím, doručte osobně na podatelnu úřadu nebo poštou na adresu:

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka