Zpět

Byty

Detail nabídky:


Byty - pronájem / vloženo 04.06.2024

Klegova 1407/23, byt č. 6, 1+1 – 36,91 m², Ostrava-Hrabůvka

byt po opravě

Typ prostoru Byty - pronájem
Typ pronájmu, výběrového řízení startovací bydlení
GPS (latitude) 49.7880314
GPS (longitude) 18.2663122
Typ transakce Pronájem bytu v rámci startovacího bydlení pro mladé dvojice, tj. bezdětné osoby žijící v manželství nebo registrovaném partnerství, jestliže alespoň jeden z manželů/partnerů ke dni podání přihlášky do výběrového řízení nedosáhl ještě 33. roku věku. Nájem bytu není určen osobám, které trvale pečují o osobu nezletilou.

O pronájmu bytu rozhoduje Rada městského obvodu Ostrava-Jih dne 25.07.2024.  Vybraní uchazeči jsou povinni před uzavřením smlouvy o nájmu bytu složit peněžitou jistotu, která odpovídá trojnásobku měsíčního nájemného za započtenou podl. plochu bytu (nejedná se o předplacení nájemného).

Doba nájmu na dobu určitou – nejdéle na 12 měsíců s možností obnovy nájmu
Stanovení výše záloh na služby spojené s užíváním bytu Zálohy se odvíjejí od spotřeby uživatele bytu a spotřeby energií za celý dům:
  • Teplo: 37 Kč/m2
  • Teplá užitková voda: 500 Kč/osoba/měs.
  • Studená voda: 400 Kč/osoba/měs.
  • Osvětlení spol. prostor domu: 30 Kč/osoba/měs.
  • Úklid spol. prostor domu: 50 Kč/osoba/měs.
Lhůta pro podání přihlášky 08.07.2024
Popis byt po opravě
Obec Ostrava
Lokalita Hrabůvka
Ulice a č.p./č.o. Klegova 1407/23
Číslo bytu 6
Výměra skutečná 36.91 m2
Výměra započtená 36.26 m2
Počet místností, dispozice 1+1
Typ konstrukce Panel
Nadzemní podlaží 2.
Počet nadzemních podlaží celkem 12.
Typ vytápění dálkové
Vybavení Sklep, Inženýrské sítě - elektřina, Inženýrské sítě - plyn, Kuchyňská linka, Výtah, Plynový sporák
Kontaktní osoba INFORMACE K TECHNICKÉMU STAVU BYTU: Ing. Jiří Holuša, OBH, odd. technické, budova D, kancelář D107, tel: 599 430 174; INFORMACE K PŘIHLÁŠCE DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU: Ing. Jana Holubová, OBH, odd. bytové, budova D, kancelář D028, tel: 599 430 415; PROHLÍDKA BYTU: v úterý dne 18.06.2024 od 13.00 do 13.15 hod.
Zařizovací předměty 369 Kč/měsíc
Poznámka OD 01.02.2024 JE POVINNOU NÁLEŽITOSTÍ PŘIHLÁŠKY - potvrzení z něhož vyplývá, že vůči žadateli, jeho manželovi a osobám, které budou v obecním bytě žít se žadatelem nejsou evidovány pohledávky vzniklé z přepravní kontroly Dopravního podniku Ostrava a.s., tj. písemné potvrzení o bezdlužnosti, které vydá na vlastní žádost žadatele oddělení řízení pohledávek DPO a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava-Mor. Ostrava, Zákaznické centrum B, pondělí-pátek: 09.00-12.00 hod., 12.30-17.00 hod. (doklad nesmí být starší než 3 měsíce) - uvedeno pod písm. g) str. 4 přihlášky do výběrového řízení na pronájem bytu (formulář se nachází v sekci "KE STAŽENÍ"). OD 01.06.2024 JE POVINNOU NÁLEŽITOSTÍ PŘIHLÁŠKY - čestné prohlášení o uzavření manželství nebo o uzavření registrovaného partnerství společně s čestným prohlášením žadatele o trvání manželství/registrovaného partnerství, uzavřel-li žadatel manželství nebo registrované partnerství - uvedeno pod písm. h) str. 4 přihlášky do výběrového řízení na pronájem bytu(formulář se nachází v sekci "KE STAŽENÍ").
Stanovené nájemné za m2/měsíc 80
Upřesnění stanoveného nájemného za m2/měsíc V ceně není zahrnuto nájemné za zařizovací předměty bytu, nejsou zahrnuty zálohy na služby.

MAPA

Kuchyň


Koupelna


Chodba


Místnost 1


POSTUP PŘI ZÁJMU O BYT - startovací bydlení

Formuláře ke stažení:

 

Potvrzení o bezdlužnosti u dosavadního poskytovatele bydlení (Příloha č. 4 Zásad pronajímání bytů)
Doklad o příjmu – potvrzení zaměstnavatele (Příloha č. 5 Zásad pronajímání bytů)
Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti u Dopravního podniku Ostrava a.s.
Čestné prohlášení o uzavření manželství/registrovaného partnerství (Příloha č. 13 Zásad pronajímání bytů)
Předepsané označení obálky pro vložení přihlášky do výběrového řízení
(nevztahuje se na žádost o seniorské bydlení)

 


--------------------------------

 

Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu v rámci nízkonákladového a STARTOVACÍHO bydlení

 

Vyplněné formuláře, prosím, doručte osobně na podatelnu úřadu nebo poštou na adresu:

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka