Zpět

Garáže a stání

Detail nabídky:


Garážová stání v bytových domech / vloženo 09.07.2024

Garážové stání č. 6, Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina

Garážové stání pod bytovým domem – prostor s celkovým počtem 6 garážových stání.

Typ prostoru Garážová stání v bytových domech
GPS (latitude) 49.7702983
GPS (longitude) 18.2527064
Popis Garážové stání pod bytovým domem - prostor s celkovým počtem 6 garážových stání.
Účel nájmu garážové stání
Vozidlo osobní automobil
Obec Ostrava
Lokalita Dubina
Ulice Fr. Formana 271/47
Číslo stání 6
Podlaží PP
Sazba nájemného 1 200 Kč/měsíc vč. DPH
Doba pronájmu neurčitá
Kontaktní osoba Prohlídky (pondělí a středa): Jarmila Špatná, kancelář D 109, tel. 599 430 291. Informace k pronájmu: Šárka Krnáčová, kancelář D 023, tel. 599 430 176.
Poznámka Uzávěrka pro přijímání žádostí o pronájem garážového stání je v pondělí 29.07.2024. V případě souběhu více žádostí se bude konat jejich veřejné projednání, informace k jeho konání obdrží žadatelé na e-mail uvedený v žádosti. Během veřejného projednání je možno jednotlivé žádosti doplnit, změnit a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednané žádosti budou předloženy k rozhodnutí radě městského obvodu Ostrava-Jih. V případě, že se nezúčastníte veřejného projednání, bude rada městského obvodu při rozhodování o pronájmu garážového stání vycházet z Vaší původní neupravené žádosti. Na jednání se lze nechat zastoupit na základě ověřené plné moci, jejíž originál je zástupce žadatele povinen na tomto jednání doložit.

MAPA

Formuláře ke stažení:

 

Žádost o pronájem garáže – garážového stání v bytovém domě
Vzor obálky GARÁŽ

 


--------------------------------
Žádné...

Vyplněné formuláře, prosím, doručte osobně na podatelnu úřadu nebo poštou na adresu:

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka