Zpět

Byty

Detail nabídky:


Byty - pronájem / vloženo 11.07.2024

Edisonova 383/27, byt č. 3, 0+3 – 92,52 m², Ostrava-Hrabůvka

Byt po opravě

Typ prostoru Byty - pronájem
Typ pronájmu, výběrového řízení smluvní nájemné
GPS (latitude) 49.7946494
GPS (longitude) 18.2592753
Typ transakce

Pronájem bytu za smluvní nájemné za m2. O pronájmu bytu rozhoduje Rada městského obvodu Ostrava-Jih dne 29.08.2024. Vybraný uchazeč je povinen před uzavřením smlouvy o nájmu bytu složit peněžitou jistotu, která odpovídá trojnásobku měsíčního nájemného za započtenou podl. plochu bytu (nejedná se o předplacení nájemného).

Doba nájmu na dobu určitou – nejdéle na 12 měsíců s možností obnovy nájmu
Stanovení výše záloh na služby spojené s užíváním bytu Zálohy se odvíjejí od spotřeby uživatele bytu a spotřeby energií za celý dům:
  • Teplo: 3188 Kč/b.j/měs.
  • Teplá užitková voda: 600 Kč/osoba/měs.
  • Studená voda: 400 Kč/osoba/měs.
  • Osvětlení spol. prostor domu: 30 Kč/osoba/měs.
Lhůta pro podání přihlášky 12.08.2024
Popis Byt po opravě
Obec Ostrava
Lokalita Hrabůvka
Ulice a č.p./č.o. Edisonova 383/27
Číslo bytu 3
Výměra skutečná 92.52 m2
Výměra započtená 72.10 m2
Počet místností, dispozice 0+3 (3+kk)
Typ konstrukce Cihla
Nadzemní podlaží 3.
Počet nadzemních podlaží celkem 3.
Typ vytápění dálkové
Vybavení Sklep, Inženýrské sítě - elektřina, Kuchyňská linka, Elektrická varná deska, elektrická trouba
Kontaktní osoba INFORMACE K TECHNICKÉMU STAVU BYTU: Ing. Jiří Holuša, OBH, odd. technické, budova D, kancelář D107, tel: 599 430 174; INFORMACE K PŘIHLÁŠCE DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU: Ing. Jana Holubová, OBH, odd. bytové, budova D, kancelář D028, tel: 599 430 415; PROHLÍDKA BYTU: v úterý dne 23.07.2024 od 15.15 do 15.30 hod. za účasti Petra Kručinského, tel: 599 430 375
Poznámka OD 01.02.2024 JE POVINNOU NÁLEŽITOSTÍ PŘIHLÁŠKY - potvrzení z něhož vyplývá, že vůči žadateli, jeho manželovi a osobám, které budou v obecním bytě žít se žadatelem nejsou evidovány pohledávky vzniklé z přepravní kontroly Dopravního podniku Ostrava a.s., tj. písemné potvrzení o bezdlužnosti, které vydá na vlastní žádost žadatele oddělení řízení pohledávek DPO a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava-Mor. Ostrava, Zákaznické centrum B, pondělí-pátek: 09.00-12.00 hod., 12.30-17.00 hod. (doklad nesmí být starší než 3 měsíce) - uvedeno pod písm. g) str. 4 přihlášky do výběrového řízení na pronájem bytu (formulář se nachází v sekci "KE STAŽENÍ"). OD 01.06.2024 JE POVINNOU NÁLEŽITOSTÍ PŘIHLÁŠKY - čestné prohlášení o uzavření manželství nebo o uzavření registrovaného partnerství společně s čestným prohlášením žadatele o trvání manželství/registrovaného partnerství, uzavřel-li žadatel manželství nebo registrované partnerství - uvedeno pod písm. h) str. 4 přihlášky do výběrového řízení na pronájem bytu(formulář se nachází v sekci "KE STAŽENÍ").
Minimální doporučené nájemné za m²/měsíc 120 Kč/m2
Upřesnění minimálního doporučeného nájemného za m²/měsíc V ceně není zahrnuto nájemné za zařizovací předměty bytu, nejsou zahrnuty zálohy na služby.

MAPA

Kuchyň


Koupelna


Chodba


Místnost 1


Místnost 2


Místnost 3


POSTUP PŘI ZÁJMU O BYT - smluvní nájemné

Seznamte se, prosím, s podmínkami uzavření nájemní smlouvy.

Formuláře ke stažení:

 

Potvrzení o bezdlužnosti u dosavadního poskytovatele bydlení (Příloha č. 4 Zásad pronajímání bytů)
Doklad o příjmu – potvrzení zaměstnavatele (Příloha č. 5 Zásad pronajímání bytů)
Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti u Dopravního podniku Ostrava a.s.
Čestné prohlášení o uzavření manželství/registrovaného partnerství (Příloha č. 13 Zásad pronajímání bytů)
Předepsané označení obálky pro vložení přihlášky do výběrového řízení
(nevztahuje se na žádost o seniorské bydlení)

 


--------------------------------
Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné              
VZOR vyplnění přihlášky do výběrového řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné (popis nejčastějších chyb)

 

 

Vyplněné formuláře, prosím, doručte osobně na podatelnu úřadu nebo poštou na adresu:

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka