Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti u Dopravního podniku Ostrava a. s.