Žádost o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu – Příloha č. 10 Zásad pronajímání bytů