Žádost o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou VZOR 02 (převod nájmu bytu na člena nájemcovy domácnosti) – Příloha č. 9 Zásad pronajímání bytů