Žádost o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou VZOR 01 (předání bytu pronajímateli) – Příloha č. 12 Zásad pronajímání bytů