Žádost o pronájem bytu v bytovém seniorském domě (mimo bytů bezbariérových) – Příloha č. 6 Zásad pronajímání bytů