Přihláška do výběr. řízení na pronájem bytu v rámci nízkonákladového bydlení – Příloha č. 3 Zásad pronajímání bytů