Přihláška do výběr. řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné – Příloha č. 2 Zásad pronajímání bytů