Oznámení (žádost) přechodu nájmu (zániku společného nájmu) bytu – Příloha č. 11 Zásad pronajímání bytů